SaaS, PaaS i IaaS

Czym jest chmura obliczeniowa?

Jest usługą polegającą na zdalnym udostępnieniu mocy obliczeniowej urządzeń IT oferowaną przez zewnętrzne podmioty, dostępną na żądanie oraz skalująca się w miarę zapotrzebowania. Głównymi cechami chmur obliczeniowych są:

  • usługa na żądanie – używanie wtedy, kiedy pojawia się tak potrzeba,
  • dostęp sieciowy - używanie internetu jako medium,
  • dzielenie zasobów – zasoby są połączone w jednym miejscu i mogą być używane przez różne osoby,
  • skalowalność – pozwala na elastyczne wykorzystywanie zasobów.

Chmura obliczeniowa oferuje różne usługi zależne od modelu: SaaS, PaaS i IaaS. Poniżej przedstawiamy różnice między tymi modelami.

SaaS, PaaS i IaaS 

SaaS PaaS Iaas PL

IaaS -Infrastructure as a Service (Infrastruktura jako usługa)

Jest to usługa polegająca na dostarczeniu przez dostawcę całej infrastruktury informatycznej, takiej jak np. wirtualny sprzęt, dostosowany do potrzeb użytkownika. Model tej usługi polega na dostarczaniu klientowi infrastruktury informatycznej: sprzętu, oprogramowania oraz usługi serwisowania. Klient może wykupić konkretną liczbę serwerów, ilość przestrzeni dyskowej lub określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej..

PaaS - Platform as a Service (Platforma jako usługa)

Jest bardziej rozbudowaną formą usługi IaaS, jednakże charakteryzuje się zdecydowanie mniejszą elastycznością. Klient usługi PaaS otrzymuje konkretny serwer udostępniony w formie usługi, wraz z systemem operacyjnym gotowym do instalacji oprogramowania. W tym wariancie nie ma możliwości konfiguracji poszczególnych elementów infrastruktury, natomiast to usługodawca odpowiada za właściwe funkcjonowanie nie tylko urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu, ale również systemu operacyjnego serwera. Usługa PaaS jest skierowana głównie dla programistów lub małych firm świadczących usługi w modelu SaaS.

SaaS - Software as a Service (Oprogramowanie jako usługa)

Jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się formą usług Cloud. W modelu SaaS można korzystać z tak podstawowych usług, jak dyski w chmurze, które umożliwiają dostęp do naszych danych z dowolnego miejsca na świecie, jak również zdecydowanie bardziej zaawansowanych usług, np. system zarządzania działaniami serwisowymi oraz ułatwiający pracę użytkownikom urządzeń - szczególnie w przypadkach, gdy zasoby są obiektami rozproszonymi geograficznie. Dzięki zastosowaniu modelu SaaS nie musimy martwić się o archiwizację danych czy problemami z dezinformacją. Wszystkie aspekty funkcjonowania aplikacji obsługiwane są przez dostawcę usługi – od zapewnienia ciągłości jej działania, po prawidłowe działanie systemu operacyjnego, silnika bazodanowego, po samo funkcjonowanie aplikacji. Zaletą jest transparentność świadczonych usług: klient wie, za jakie funkcjonalności płaci, w jakim zakresie może je rozszerzyć i za jaką cenę. Ponadto klient nie ponosi kosztów własnej infrastruktury oraz przeszkolenia pracowników IT.

saas paas iaas odpowiedzialno
Rozkład odpowiedzialności w modelach chmurowych

Zależnie od modelu usługi jaką wybierzemy zmienią się możliwości naszego wpływu na efekt końcowy, oraz nasz zakres odpowiedzialności, jako klientów. Na rysunku z prawej strony został przedstawiony rozkład odpowiedzialności w modelach chmurowych.

 

 

Należy pamiętać, że jeżeli decydujemy się na model Iaas lub PaaS, będzie się to wiązać z kosztami utrzymania infrastruktury oraz potrzebą wykorzystania środków na przeszkoloną kadrę IT.
 

 

Kiedy warto wdrożyć SaaS?

Aplikacje w modelu SaaS to z pewnością dobry wybór dla tych, którzy chcą korzystać z najnowszych technologii biznesowych, zyskać szybki dostęp do danych (niskim kosztem wdrożenia i miesięcznych opłat) oraz nie martwić się o koszty i obsługę rozbudowanego hardware’u.

Z obserwacji rynku wynika, że model SaaS będzie z roku na rok coraz bardziej popularny, a w pewnym momencie może nawet stać się dominującym na rynku.

Jeżeli uważasz, że to rozwiązanie dla Twojej firmy, zapoznaj się z artykułem opisującym funkcjonalności mySupport Cloud jako SaaS i korzyści usługobiorcy wynikające z wykorzystania tego modelu w naszej aplikacji!