Profesal w Industry 4.0

Profesal w Industry 4.0

Od zarania dziejów ludzie starali się uprościć sobie wszystkie elementy życia. Obecnie w XXI wieku jest to możliwe za pośrednictwem maszyn i systemów, które ułatwiają codzienne obowiązki. Przemysł 4.0 otwiera przed nami całkowicie nowe możliwości.

Przemysł 1.0 – mechanizacja – wynalezienie i wdrożenie silnika parowego, wprowadziło produkcję w erę industrializacji.

Przemysł 2.0 – elektryfikacja – to właśnie elektryczność wyparła silniki parowe, zaś linie produkcyjne mogły wytwarzać towary w dużych seriach.

Przemysł 3.0 – cyfryzacja – wydajniejsze komputery i układy przetwarzania danych umożliwiły sterowanie maszynami za pomocą oprogramowania. Dzięki temu urządzenia te zyskały większą wydajność, precyzję i elastyczność. Zaczęły powstawać systemy planowania i kontroli, których celem była koordynacja działań w obrębie produkcji.

Przemysł 4.0 – czwarta rewolucja przemysłowa jest koncepcją dotycząca wykorzystania automatyzacji oraz przetwarzania i wymiany danych, a także wdrażania różnorodnych nowych technologii, pozwalających na tworzenie tzw. systemów cyber-fizycznych. Dotyczy ona także digitalizacji produkcji, gdzie urządzenia i systemy technologiczne są ze sobą skomunikowane, a analizie podlegają duże ilości danych produkcyjnych.Przemysł 4.0 stanowi tutaj agregat pojęciowy obejmujący szereg nowych technologii m.in. Internet Rzeczy, chmury obliczeniowe, analizę Big Data, sztuczną inteligencję i rzeczywistość rozszerzoną.

 

 

Drugi wymiar Przemysłu 4.0 jest związany z zarządzaniem produkcją, działalnością organizacji oraz łańcuchem tworzenia wartości. W szczególności następuje zmiana architektury systemów produkcyjnych i przechodzenie z procesów liniowych.

                                  

Inteligentne maszyny współdziałają ze sobą.

Ludzie wchodzą w interakcje z technologią za pomocą interfejsów, które w ciągu ostatnich lat stały się coraz bardziej powszechne. Wspierają one pracę, dzięki zebraniu wszystkich aspektów w firmie takich jak organizacja działania, indeksowanie zasobów, baza wiedzy, mobilność pracy czy zarządzanie personelem. Zebrane jest to w jeden system dający możliwość optymalizacji wszystkich tych procesów.

 

Oprogramowanie Profesal łączące w sobie systemy klasy CMMS, CRM i ERP, dostosowuje się do obecnej rewolucji dzięki szeregom możliwości między innymi integracji z systemami SCADA i MES czy wyżej wymienionym funkcjom.

Jeżeli sądzisz, że to czas wejść w Przemysł 4.0, skontaktuj się z nami.