LEAN Start – zwiększ efektywność działu UR małymi nakładami pracy

Asia 2.0
O autorze:

Joanna Bania
Zarządza, organizuje i supportuje wiele działów w firmie. Profesal nie ma przed nią tajemnic.

 

LEAN Start – zwiększ efektywność działu UR małymi nakładami pracy

LEAN zakłada minimalizowanie zbędnych elementów składowych procesów, czyli ich „odchudzanie”. Koncepcja ta opiera się na ciągłym doskonaleniu, aby eliminować już istniejące marnotrawstwa i nie dopuszczać do pojawiania się nowych. Czy można zwiększać efektywność produkcji małymi nakładami pracy?

 

 

 

 

 

Koncepcja Lean w systemie CMMS 

Pojęcie „ciągłe doskonalenie” kojarzy się ze żmudnym i pracochłonnym procesem. Wbrew pozorom nie wymaga to reorganizacji całego zakładu produkcyjnego, takie „doskonalenie” może się odbywać już na poziomie firmowego systemu informatycznego.

Zadania działu utrzymania ruchu mają zapewnić przedsiębiorstwu zachowanie ciągłości produkcji – w jaki sposób system CMMS wspiera wykonywanie tych działań? Od razu nasuwa się odpowiedź, że poprzez usprawnienie obsługi zgłoszeń serwisowych, planowanie zadań naprawczych i predykcyjnych, dostęp do niezbędnej dokumentacji, wsparcie gospodarki magazynowej. Ale to nie wszystko – ten sam system może dać nam inne narzędzia, które są mniej oczywiste i niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale ich wpływ na efektywność pracy działu UR będzie zdecydowanie zauważalny.

Lean Start – od czego zacząć?

W ramach szerzenie kultury LEAN w systemie CMMS Profesal Maintenance oferujemy pakiet Lean Start jako darmowy dodatek do podstawowej wersji systemu, który zawiera funkcjonalności: optymalizacja stanów magazynowych, priorytetyzacja maszyn.

Optymalizacja stanów magazynowych

Do kierownika utrzymania ruchu dociera zgłoszenia o awarii maszyny – diagnoza: zużycie części zamiennej, skutek: zatrzymanie linii produkcyjnej. Czy można było temu zapobiec? Pewnie tak. Ale w tym momencie liczy się tylko jedno: trzeba jak najszybciej przywrócić sprawność maszynie. Na szczęście potrzebna część zamienna była na magazynie i można było sprawnie rozwiązać problem.

Optymalizacja stanów magazynowych jest bardzo ważnym aspektem efektywnego funkcjonowania działu utrzymania ruchu. Optymalnie, czyli „ani nie za dużo, ani nie za mało”. Wiadomo, że brak części zamiennej na magazynie w chwili, gdy jest potrzebna, może stanowić poważny problem. Warto być świadomym też tego, że nadmiar produktów również nie jest korzystny – prowadzi do marnotrawstwa przestrzeni magazynu, czasu obsługujących go pracowników oraz gotówki, która jest zamrożona w nieużywanych, nadmiernych zapasach.

 CMMS gospodarka magazynowa

Moduł gospodarki magazynowej – przykładowy scenariusz zastosowania

Rozwiązaniem w systemie Profesal CMMS Maintenance jest wprowadzenie pojęcia „stany minimalne” i „stany maksymalne” zapasów. Każda część zamienna powinna mieć zdefiniowane inne wartości tych stanów, ze względu na różne częstotliwości ich wykorzystywania. Nie musisz codziennie liczyć, czy poziom zapasu się zgadza – wystarczy zewidencjonować wszystkie elementy w systemie, określić dla nich limity i rejestrować każde pobranie części z magazynu. Na podstawie gromadzonych w systemie informacji możliwe jest generowanie raportu przekroczonych stanów magazynowych, który pozwala na tworzenie szybkiego zestawienia danych i może pełnić funkcję „listy zakupów” z podaną ilością części zamiennych koniecznych do uzupełnienia. Usprawni to bieżącą kontrolę magazynu, a gdy zdarzy się, że któryś limit zostanie przekroczony, odpowiednia osoba zostanie o tym powiadomiona przez system i będzie miała czas, żeby właściwie

Priorytetyzacja maszyn

priorytetyzacja krytycznoci maszyn CMMS

Na dwóch różnych taśmach produkcyjnych zostały zgłoszone usterki w tym samym czasie. Usterka na maszynie A jest poważniejsza niż na maszynie B, ale przepływ produktów na maszynie B jest dużo większy niż na maszynie A. Ale maszyna A jest bliżej stanowiska pracownika utrzymania ruchu, więc naprawi ją po drodze do maszyny B. Ale maszyna B zaczęła działać wolniej i prawdopodobnie spowoduje większe straty niż maszyna A. Ale może pracownik produkcji nie opisał odpowiednio zgłoszenia i tak naprawdę maszyna A powinna być naprawiona pierwsza.

W czasie czytania tych rozterek, nasz hipotetyczny pracownik działu UR zdążył naprawić maszynę A i jest w drodze do maszyny B. Bo nie musiał się zastanawiać

Rozwiązaniem w systemie Profesal CMMS Maintenance jest możliwość ustawienia priorytetów maszyny, więc w przypadku kilku podobnych zgłoszeń serwisowych, działania naprawcze zaczyna się od zasobu z wyższym priorytetem. Funkcja priorytetyzacji pełni również ważną rolę dla kierowników utrzymania ruchu, którzy mają możliwość tworzenia raportów związanych z priorytetami maszyn. Pozwala to na monitorowanie awaryjności zasobów zależnie od ich krytyczności, optymalnie planować działania prewencyjne i naprawcze, a także nadzorować, czy każdy zasób ma przydzielone odpowiednie zaplecze serwisowe dostosowane do procedur awaryjnych. Dzięki temu, w nagłych sytuacjach pracownicy mogą szybciej podejmować odpowiednie decyzje i unikać przestojów maszyn o większym znaczeniu strategicznym

Lean CMMS – Twój dział UR potrzebuje tego połączenia

Optymalizacja stanów magazynowych i priorytetyzacja maszyn to dwie funkcjonalności, które z perspektywy całego systemu CMMS są drobnymi elementami składowymi, ale stanowią duże wsparcia dla służb utrzymania ruchu w codziennej pracy.

Ciągłe doskonalenie nie musi się wiązać z radykalnymi transformacjami – ciągłe wprowadzanie małych zmian prowadzi do doskonalenia bez konieczności wykorzystywania dużych nakładów pracy.