Praca zdalna w fabryce - to możliwe?

Asia 2.0
O autorze:

Joanna Bania
Zarządza, organizuje i supportuje wiele działów w firmie. Profesal nie ma przed nią tajemnic.

Praca zdalna w fabryce - to możliwe?

Korzystając z obecnie dostępnych technologii, całkowite przejście fabryk w tryb zdalny nie jest jeszcze możliwe. Natomiast rozwijane są technologie, które coraz bardziej zbliżają nas do takiego scenariusza. Także w odniesieniu do pracowników fizycznych (i nie mówimy tutaj o zastąpieniu człowieka robotami, ale o zapewnienie możliwości pracy fizycznej w trybie home office, a raczej… home factory).

Inżynierowie z laboratorium w Massachusetts Institute of Technology zaprezentowali system sterowania robotami na odległość. Zamiast używać drogich, specjalistycznych systemów, skorzystali z komercyjnej technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) integrując ją z istniejącym oprogramowaniem do sterowania robotami. Na poniższym filmie można zobaczyć, w jaki sposób to działa: 

Narzędzia do łączenia się na odległość

Póki jednak dojdziemy do takiego zaawansowania technologicznego, proponujemy zacząć od małych kroków. Aktualnie praca zdalna wydaje się być oczywistym rozwiązaniem dla osób pracujących na co dzień przy komputerach. Natomiast, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi, można poszerzyć zakres tych stanowisk.

  • RDP (Remote Desktop Protokol) tzw. „pulpit zdalny” to możliwość dostępu do ekranu komputera z innego urządzenia. W praktyce – inny komputer może być tylko pośrednikiem do tego, aby np. korzystać w domu z funkcjonalności urządzenia znajdującego się w pracy. Innym zastosowaniem może być „przejęcie” komputera współpracownika przez specjalistę (serwisanta, administratora danych), aby pomóc mu rozwiązać występujący w nim problem.Każdy używany aktualnie system Windows posiada zintegrowane oprogramowanie RDP. Czy tak powszechne rozwiązanie może być bezpieczne?Jak pewnie każde rozwiązanie informatyczne, także RDP może paść ofiarą cyberprzestępstw. Natomiast w dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw nie może sobie pozwolić na funkcjonowanie bez korzystania z tego protokołu - korzyści zdecydowanie przedkładają się nad wynikające z niego ryzyko. Najskuteczniejszą metodą przezwyciężania tego ryzyka jest ograniczenie dostępu do pulpitu tylko do podstawowych użytkowników, którzy będą chronieni silnymi protokołami uwierzytelniania. Poza tym w firmie powinna być wdrożona strategia zarządzania bezpieczeństwem informacji. Więcej na temat Cyberbezpieczeństwa:
  • VPN (Wirtualna Sieć Prywatna) – zapewnia anonimowość użytkownikowi internetu. VPN szyfruje wszystkie działania wykonywane online. W jaki sposób działa? Twój adres IP przestaje być widoczny dla innych użytkowników, zamiast niego pojawia się adres IP dostawcy usług VPN, a samo połączenie jest szyfrowane – wszystkie przekazywane i odbierane przez Ciebie dane są zamieniane w nieczytelny kod, dzięki czemu poufne dane użytkownika są chronione i zostaje mu zapewniona prywatność online.
  • Profesal Mobile– aplikacja webowa, która pozwala na dostęp do wszystkich funkcjonalności oprogramowania firmowego na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu. Może być szczególnie pomocna w przedsiębiorstwie, gdzie pracuje się w trybie hybrydowym.  W jaki sposób? Wszystkie niezbędne informacje są dostępne od ręki, natomiast, gdy w bazie wiedzy pojawi się luka – szybko można znaleźć kontakt do osoby, która taka wiedzą dysponuje. Specjalista pracujący zdalnie może z łatwością przekazać mniej doświadczonemu serwisantowi niezbędne informacje i niezbędną dokumentację, zwłaszcza w przypadku awarii, gdy każda minuta ma znaczenie. Przesyłane mogą być wszelkiego rodzaju instrukcje, dane o maszynie, a nawet cyfrowe listy kontrolne stworzone awaryjnie na potrzeby konkretnego zdarzenia.

 Systemy informatyczne

Jeśli praca zdalna, to tylko ze sprawnym systemem informatycznym

Ciężko wyobrazić sobie pracę zdalną (zwłaszcza w przypadku firm produkcyjnych), w których nie korzysta się z oprogramowania firmowego. Przede wszystkim jest to potężne narzędzie do zarządzania każdym obszarem: można monitorować postęp prac wykonywanych w firmie, obłożenie pracowników, szybko sprawdzić kto w danym dniu pracuje stacjonarnie…

Skupmy się jednak na stanowiskach, na których nie jest wykonywana praca typowo biurowa: pracownicy fizyczni, serwisanci, mechanicy – dla nich oprogramowanie również stanowi pomoc w codziennych obowiązkach. Ułatwia dzielenie się wiedzą, przekazywanie informacji (w sytuacji, gdy bezpośrednie kontakty międzyludzkie są maksymalnie ograniczane, system pozwala na zapisywanie ważnych informacji dotyczących konkretnych zadań czy sytuacji, do których inne osoby mogą mieć łatwy dostęp).

Automatyzacja procesów

Można wdrożyć w fabryce również bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie – monitorowanie stanu maszyn za pomocą systemów cyfrowych. Oprogramowanie może rejestrować parametry takie jak: wilgotność, ciśnienie, temperatura, czasy cykli. Dane te mogą być pobierane przez różnego rodzaju czujniki zintegrowane z systemem ERP. System na podstawie tak zebranych danych może zaproponować rozwiązanie, natomiast od pewnego momentu konieczne jest powierzenie zadania odpowiedniemu technikowi. Dostaje on już usystematyzowane dane i może wykonywać tylko uzasadnione rzeczywistą potrzebą prace.

Oczywistym następstwem pracy zdalnej jest automatyzacja procesów. Warto przy tym pamiętać, że celem wdrażania technologii nie jest redukcja etatów, tylko rozwój organizacji.

Czy chcesz rozwinąć z nami swoją organizację?