Case study CMMS w firmie Farby Kabe

Case study CMMS w firmie Farby Kabe

Firma Farby Kabe Sp. z o.o. to wiodący na rynku producent produktów potrzebnych do tworzenia elewacji i wnętrz. Szwajcarskie przedsiębiorstwo działające od 1995 roku nieprzerwanie dąży                 do samodoskonalenia i utrzymania wysokiej jakości produktów, a co za tym idzie wdrażania coraz to bardziej zaawansowanych technik wytwórstwa materiałów w tym farb, mas tynkarskich czy systemów do napraw i renowacji. Firmy Farby Kabe Sp. z o.o. oraz Profesal Sp. z o.o. współpracują ze sobą już od 4 lat. Po tak długim czasie kontakt na płaszczyźnie biznesowej jest wciąż utrzymywany wraz z ciągłym wsparciem od strony technicznej.

Ze względu na szybki rozwój firma, Farby Kabe Sp. z o.o. napotkała kłopoty w zakresie organizacji działu utrzymania ruchu. Wciąż zwiększająca się ilość maszyn dostępnych w parku maszynowym firmy, wywołała chęć zautomatyzowania i usprawnienia codziennej pracy przedsięciorstwa. Początkowo zauważono takie problemy, jak: brak systematyzacji wprowadzanych danych, obiegu danych czy elastyczności w dostępie do nich, a co za tym idzie wydłużony czas wyszukiwania potrzebnej dokumentacji lub konkretnych informacji o pracownikach, klientach czy współpracownikach.

Rozwiązaniem wykorzystanym, w celu zaspokojenia powyższych potrzeb firmy, zostało wdrożenie systemu CMMS Profesal Maintenance Premium. Dzięki możliwościom, jakie oferuje system, przedsiębiorstwo zautomatyzowało proces gromadzenia danych, szybkość odnajdowania i filtrowania kluczowych informacji. Przy wykorzystaniu systemu nanoszenie zmian czy poprawa błędów nie musi już przebiegać w sposób analogowy.

Funkcjonalności systemu umożliwiły dodawanie i weryfikowanie wprowadzanych informacji przez kilku użytkowników, co zminimalizowało szanse zaistnienia błędów, a w przypadku ich wystąpienia sprawne wykrycie i natychmiastową poprawę. Szybkość i intuicyjność obsługi modułu wprowadzanie danych znacząco polepszyły i odciążyły pracowników firmy Farby Kabe Sp. z o.o. ze żmudnych obowiązków gromadzenia danych w plikach na dysku komputerów czy papierowych wersji umów lub faktur. 

Dodatkowo atutem wdrożenia systemu CMMS Profesal Maintenance Premium jest możliwość integracji z systemami już wcześniej wykorzystywanymi w firmie. Farby Kabe Sp. z o.o. skorzystała z tej funkcji, a połączenie systemów SAP ERP z CMMS Profesal Maintenance doprowadziło do zwiększenia wydajności procesów, poszerzyło możliwość komunikacji między działami, polepszyło jakość pozyskiwanych danych i przetwarzania ich przez systemy.

Codzienna wymiana danych między bazami obu systemów sprawia, że wprowadzanie potrzebnych informacji następuje jednorazowo, bez obowiązku dodawania ich dwukrotnie – do każdego z nich osobno. Dzięki integracji systemów, a co za tym idzie polepszeniu przepływu informacji na płaszczyźnie CMMS-ERP, zwiększyła się dokładność w kontekście organizacji pracy produkcji i serwisu. Połączenie systemów ułatwiło również kontrolę lokalizacji maszyn dzierżawionych, kosztów dojazdów i czasu potrzebnego na ewentualne naprawy urządzeń.

grafika

 

Innym wyzwaniem, na jakie firma Profesal musiała odpowiedzieć, była potrzeba znalezienia sposobu sprawnej obsługi zgłoszeń zaistniałych awarii czy usterek. Zauważonym problemem stała się również zbyt wolna obsługa serwisu urządzeń. Czas reakcji, który jest dla prac firmy niezwykle istotny wydłużał się ze względu na proces analogowego informowania o problemie. Potrzebne dane o maszynach musiały zostać odnalezione wśród dokumentów, a instrukcja obsługi awarii, często nieznana przez nowozatrudnionego pracownika, musiała zostać przekazana przez specjalistę. 

Zwracając szczególną uwagę na specyfikę pracy firmy Farby Kabe Sp. z o.o., wdrożony system pozwolił w intuicyjny sposób wprowadzać dane o wystąpieniu usterki wraz z jej lokalizacją, numerem maszyny i opisem problemu. Przy założeniu, że nie wszystkie maszyny znajdują się aktualnie w jednej fabryce, do czego może dochodzić ze względu na dzierżawę oferowaną przez firmę, system musi gromadzić wszystkie informacje odnoszące się właśnie do lokalizacji maszyny i umożliwiać do nich łatwy i przejrzysty dostęp.

Ze względu na cykliczny charakter działań, jaki występuje w przypadku przeglądów, system informuje o nich odpowiednio wcześniej, przy pomocy powiadomień mailowych i sms-owych, przychodzących bezpośrednio na telefony obecnych w parku maszynowym techników. Funkcjonalność ta pomaga w przygotowaniu się do przeglądu, a co za tym idzie wyższej efektywności i organizacji pracy. Stało się to szczególnie ważne dla firmy ze względu na ustalone coroczne przeglądy maszyn takich jak piece dwubiegowe, jak również obowiązkowe pomiary emisji CO2. Dla firmy Farby Kabe ważnym było, by w zakres powiadamiania wchodziły również informowanie o szkoleniach BHP.


Kolejnym rozwiązaniem pomagającym zwiększyć wydajność, skrócić czas reakcji na awarię i ułatwić obsługę serwisu są końcówki mobilne. Zawarta w systemie końcówka ProfesalMobile pozwala z poziomu telefonu czy tabletu obsługiwać zaistniałe kłopoty w dziale utrzymania ruchu i na produkcji. Intuicyjny interface umożliwia szybkie zgłoszenia usterek. Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną odbierane są przez osoby odpowiedzialne za naprawę defektu. W trakcie dodawania informacji o zaistniałym problemie, mamy możliwość dołączenia zdjęć, dokładnego opisu sytuacji oraz zaznaczenia konkretnej maszyny, do której się on odnosi. Dla firmy Farby Kabe Sp. z o.o. cenny jest dostęp do wszystkich maszyn, które znajdują się w jej parku maszynowym.

Przy wykorzystaniu mobilnych końcówek serwisanci po zakończeniu prac mogą z łatwością odesłać informację potwierdzającą, do kierownika UR, o pomyślnym wykonaniu zadania na konkretnej maszynie. Platforma mobilna ułatwia również przeprowadzanie obchodów, w trakcie których pracownik, dzięki dostępnej liście pytań pomocniczych, wykonuje zadanie dokładnie i szybko, a prawdopodobieństwo pominięcia jednego z etapów staje się minimalne.

grafika2

 

Firma Farby Kabe Sp. z o.o. w myśl ciągłego rozwoju potrzebowała narzędzia do monitorowania stanu faktycznego swojej działalności, jak również raportowania wyników, by móc wyciągać konkretne wnioski i wprowadzać korzystne dla przedsiębiorstwa zmiany. Szczególnie ważny stał się wgląd w koszty przeznaczone na produkcję i serwis maszyn, jak również nadzór nad kontraktami zawieranymi z klientami. Problem dotyczył braku usystematyzowanych kartotek produktowych.

Wprowadzona możliwość gromadzenia danych w systemie CMMS dotyczących kosztów, faktur oraz powiązań klientów i dzierżawców, pozwoliła w przejrzysty sposób sporządzać raporty, ustalać normy i decyzje o wprowadzaniu zmian. System umożliwia wgląd do tworzonych na bieżąco wykresów, które w wizualny sposób wyraźnie obrazują jakie są mocne i słabe strony przedsiębiorstwa.
Dzięki raportowaniu o awaryjności maszyn kierownik utrzymania ruchu może zwrócić szczególną uwagę na rentowność maszyn czy zauważyć potrzebę zwiększenia nakładów na działania prewencyjne. Dla firmy Farby Kabe Sp. z o.o. dodatkowym ułatwieniem, pomagającym szybko i sprawnie monitorować postępy prac jest myMaintenanceTV – system wizualizacji dostępny na telewizorze umiejscowionym w dobrze widocznym miejscu hali produkcyjnej, dzięki czemu każdy pracownik może łatwo zorientować się w aktualnym postępie wykonywanych zadań.

W myśl rozwoju firmy, tworzenie i analizowanie raportów jest niesamowicie istotnym elementem strategii. Dzięki wyciąganiu z nich odpowiednich wniosków, firma Farby Kabe sp. z o.o. wciąż ulepsza jakość swoich produktów, stawiając na łatwość ich aplikacji, dostępność i rozprzestrzenianie się oferty. Kluczowe jest również tworzenie relacji z klientami i utrzymanie ich zaufania, firma dba o te aspekty przez utrzymanie międzynarodowych norm Zarządzania Jakością, a wdrożone możliwości systemu pomagają kontrolować ich poprawność. Przez firmę Profesal oferowane są usługi modyfikacji i nadzoru systemu, wynikające z potrzeb i odpowiadające na potrzeby klienta.

Współpraca firm Farby Kabe Sp. z o.o. i Profesal Sp. z o.o., nie zakończyła się po wdrożeniu i przeszkoleniu pracowników, jest wciąż podtrzymywana, dzięki czemu obie strony mogą się nieustannie rozwijać.


 Firma ASTOR jest głównym dystrybutorem systemu CMMS Profesal Maintenance. Aby zobaczyć więcej zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego rozwiązania TUTAJ

baner CMMS ASTOR