Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji

Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji

 „Utwórz zespół, świeć przykładem, wskaż ludziom cel, do którego mają zmierzać i na bieżąco wykorzystuj zebraną informację zwrotną” – Wiesław Grabowski doradca organizacyjny, trener zarządzania zmianą.

To proste zdanie pokazuje szczyt zarządzania zmianą. Pod spodem jednak kryją się metody, podejście i sztab przygotowanych ludzi.

 

Działania, które wpływają na organizacje, nie zawsze spotkają się ze wsparciem od innych członków firmy. Bardzo często zmiany są kojarzone z negatywnym odzewem ze strony kierownictwa.

Krzywa zarządzania zmianą reprezentuje przykładowy schemat przechodzenia między różnymi stanami osoby poddanej temu procesowi.

 


Metoda Kurta Lewina

W pomocy w przeprowadzeniu naszych współpracowników przez nową sytuację możemy posłużyć się wieloma metodami. Pozwalają one na przyjęcie strategii adekwatnej do naszej sytuacji. Najlepiej jest stosować połączenia metod, doświadczeń oraz podejścia opartego na słuchaniu swoich współpracowników.

Przykładem postępowania w przypadku zmiany jest uniwersalny model zmian według Kurta Lewina.
Zakłada on występowanie 3 faz zmiany, które powinny następować po sobie, aby organizacja osiągnęła sukces.

Rozmrażanie destabilizuje status quo, dlatego szybkie wprowadzenie ulepszeń staje się koniecznością oraz umożliwia pracownikom lepsze zrozumienie potrzeby przeprowadzenia zmiany. Jest to faza, która z jednej strony budzi wśród ludzi niepokój, ale z drugiej powoduje przekonanie, że trzeba coś zmienić.

Zmiana, aby była skuteczna, musi zostać dokładnie zaplanowana z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy, jej kultury organizacyjnej oraz stopnia zaangażowania pracowników.

Zamrażanie jest etapem, w którym reorganizacja przestaje być rozumiana jako coś nowego, ale powoli zaczyna funkcjonować w świadomości pracowników jako naturalny stan.


Trzeba jednak pamiętać, że sama teoria bez odpowiedniej wizji nie da nam szacowanych efektów.

My, jako firma Profesal, wiemy, że przez nasz system wprowadzamy zmiany do organizacji. Wiemy jednocześnie, że przy odpowiednim podejściu modyfikacje te są szybko adaptowane przez Naszych klientów. Dajemy niezbędne narzędzia do poprawienia obecnej sytuacji odbiorców i ich dalszego rozwoju.

Jeżeli uważasz, że możemy, Cię wesprzeć nie czekaj.