Szybkie przejście od koncepcji do realizacjiO autorze:

Grzegorz Dygoń jest Dyrektorem Sprzedaży w Profesal. Na co dzień korzysta z produktów Profesal i w związku z tym: nie przypuszcza i nie zakłada, opiera swoją pracę na faktach;

Szybkie przejście od koncepcji do realizacji

Zbierając dane w systemie Profesal mamy często możliwość skorzystania z gotowych raportów, które były już wbudowane w system lub zostały dla nas przygotowane podczas wdrożenia (Dowiedz się więcej).
Zwykle jest jednak tak, że po pewnym czasie, w którym zmaksymalizujemy wykorzystanie biznesowe istniejących raportów, chcielibyśmy pójść krok dalej w wykorzystaniu już zgromadzonych danych.

Tak też było ostatnio w naszym przypadku, w fimie Profesal, w obszarze rejestracji czasu pracy (RCP). Podstawowym celem RCP jest prognozowanie terminu realizacji projektów czy poszczególnych zadań, ich rozliczanie indywidualne i zespołowe, czy wreszcie podział premii uzależniony od zaangażowania w dane przedsięwzięcie. Na poziomie zarządczym brakowało jednak przekrojowego spojrzenia na całą firmę i poszczególnych członków zespołu. Kluczowe było pytanie, w jaki sposób nasza praca oraz jej koszt przyczynia się do realizacji celów strategicznych.


W związku z tym, osoba nadzorująca realizację strategii firmy spotkała się na krótkie, półgodzinne spotkanie ze specjalistą ds. wdrożeń – specjalista ten posiada ogromne doświadczenie we wdrażaniu różnych pomysłów naszych klientów. Efektem spotkania był szkic przedstawiający możliwy wygląd raportu oraz krótka lista założeń.

SzkicRaportProjektyZadaniaRCP

W W wyniku tej rozmowy, bardzo szybko powstała pierwsza wersja raportu, który jednak po kilkudniowym testowaniu okazał się niewystarczający. Wynikiem było kolejne, bardzo krótkie spotkanie, na którym ustalono korektę założeń, m.in. konieczne było uwzględnienie w raporcie niezarejestrowanego czasu pracy przez pracowników etatowych (wypełnienie wykresu do 8 h w pojedynczym dniu) czy dołożenie zestawienia tabelarycznego zaangażowania zespołu w konkretne kategorie zadań i projekty.

wykresy RCP

 

Po kolejnych poprawkach raport został udostępniony w systemie i ograniczony do wglądu dla menedżerów, którzy otrzymali dodatkowe narzędzie do analizy zaangażowania zespołu w realizację celów strategicznych.

RaportRaportProjektyZadaniaRCP wstzka

Oczywiście po kilku tygodniach używania raportu pojawiły się kolejne pomysły na jego usprawnienie, ale to już inna historia…