Jak firma branży transportowej wykorzystuje się system CMMS?

Case study CMMS w firmie Bombardier Transportation

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. jest wiodącym z Polsce producentem systemów i urządzeń kierowania, sterowania i nadzoru ruchu pojazdów szynowych. Posiada ponad 80 letnią historię, w czasie której nastąpiło połączenie z grupą Alstom ZWUS i stworzenie największego koncernu w branży transportowej w Polsce. Firma istniejąca na rynku tyle lat,
wraz z dynamicznie postępującym rozwojem, zaczęła zauważać problemy występujące
w działaniach wewnątrzfirmowych.

Jak wyglądał proces działania Utrzymania Ruchu w firmie Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. przed wdrożeniem systemu?

W przedsiębiorstwie dotychczasowo wykorzystywane były systemy w celu organizacji przekazywanych informacji i  komunikacji z produkcją, jednak
z czasem wystąpiła potrzeba zainwestowania w system dla utrzymania ruchu. Spróbowano rozwiązania, które niestety nie spełniło wszystkich oczekiwań przedsiębiorstwa.

Większość działań firmy opierała się o cyfrową dokumentację, którą jednak ciężko było zarządzać. Firma korzystała z kilku aplikacji w celu gromadzenia danych, raportowania i wpierania działu utrzymania ruchu. Jednak z czasem okazały się one niewystarczające – stąd pomysł: wdrażamy CMMS.

Jak pomógł system CMMS?

widok modułów systemu CMMS Profesal MaintenanceGłówna aplikacja CMMS Profesal Maintenance umożliwia planowanie zadań, dodawanie informacji
o pracownikach i kontrahentach. Pozwala na gromadzenie dokumentów, zdjęć, danych teleadresowych, dzięki czemu dostęp do nich jest szybki, a wystąpienie błędów zminimalizowane. Dodatkowo końcówki mobilne dla techników w dziale utrzymania ruchu (Profesal Mobile) ułatwiają pracę, dzięki sprawnemu dostępowi do informacji, takich jak historia awarii, dane o maszynach i zaplanowanych zadaniach. Wykonywanie list kontrolnych opiera się o wypełnienie, przygotowanego z poziomu głównej jednostki, formularza, dzięki czemu poszczególne działania nie zostają pominięte, a wyniki są łatwo dostępne z możliwością wydruku.


Szczególnie istotne dla firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. była obsługa zgłoszeń serwisowych. Powiadomienie odbierane przez techników powinno zostawać natychmiast przyjęte, a działania naprawcze wdrożone jak najszybciej.funkcja systemu CMMS Profesal Maintenance- tablica Kaizen

Moduł mySupport umożliwił zastosowanie obranego przez firmę modelu zgłaszania awarii. Dzięki aplikacji, do której dostęp ma dział produkcji, jeden z pracowników po zauważeniu uszkodzenia, może niezwłocznie, za pomocą kilku kliknięć, wysłać zgłoszenie serwisowe. Technik otrzymując powiadomienie mailowe, włącza aplikację mobilną, na której wyświetla najpotrzebniejsze informacje o zgłoszeniu, maszynie, na której wystąpiło, może również zajrzeć do historii awarii konkretnego urządzenia, dzięki czemu znaleźć sprawdzone rozwiązanie.


Z czasem użytkowania systemu, poznaniu jego funkcjonalności w praktyce, firma Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. zdecydowała rozwijać swoje możliwości w dziale utrzymania ruchu. Zdecydowano się na wykorzystanie czujników, dzięki którym w kompleksowy sposób można monitorować poszczególne parametry, a wykrycie nieprawidłowości jest o wiele łatwiejsze. Potrzeba instalacji czujników to jedno, drugim ważnym aspektem stał się sposób gromadzenia danych i raportowania o wartościach odczytu.

Po rozmowach z pracownikami firmy Profesal udało się zmaksymalizować korzyści jakie może wnieść system CMMS. Wykorzystano czujnikami, dzięki czemu zbieranie i analizowanie danych możliwe jest w tym samym miejscu, co zarządzanie pozostałymi elementami działu utrzymania ruchu. Profesal będąc częścią grupy ASTOR, umożliwił zakup potrzebnych komponentów, a integracja pozwoliła na wprowadzenie do firmy działań predykcyjnych popartych o dane dostarczane z czujników i automatyczne działania generowane przez system CMMS.

ilustracja czujniki


Firma Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. chętnie wykorzystuje możliwości, jakie daje monitorowanie stanu czujników w zależności od maszyn, na których są zamontowane (temperatury, wilgotności, stanu załadowania wózków widłowych). Dzięki nim zbierane są istotne dla procesów firmy dane, jednak sposób komunikowania ich pracownikom utrzymania ruchu nie był tak łatwy. W ramach polepszenia komunikacji wewnątrzfirmowej został ustalony nowy model przekazywania informacji: stan stacji ładującej wózki powinien być widoczny dla całego zakładu, a w ramach ustalonego scenariusza, dzięki wykryciu odpowiedniego parametru – generowany przegląd maszyny.

Pracownicy firmy Profesal, rozumiejąc potrzebę wprowadzenia nowego modelu pracy firmy Bombardier, wprowadzili do wdrożonego już systemu, nowe funkcjonalności. Przy wykorzystaniu modułu Maintenance TV, dane pobierane z czujników wyświetlają się w formie wizualizacji na telewizorach zainstalowanych w zakładzie. Umożliwia to szybką i skuteczną komunikację w dziale produkcji.
Gdy sensory zamontowane na ładowarkach wózków, wykryją ustalony poziom – generowany zostaje przegląd wraz z listą kontrolną, który technicy mogą przyjąć z poziomu aplikacji mobilnej, aby sprawnie go wykonać.schemat działania


Współpraca firm Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. i Profesal Sp. z o.o. trwa od 2019 roku, system przeszedł wiele modyfikacji wedle potrzeb Klienta. Konsultacje z pracownikami Profesal Sp. z o.o. i propozycje ze strony Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. znacząco wpłynęły na obecny wygląd systemu CMMS Profesal Maintenance. Co ważne – tworzymy nasz system razem z Wami, dostosowujemy, konfigurujemy według potrzeb, przez co można powiedzieć, że tworzymy system szyty na miarę!

case studyzapytaj o systemreferencja

case study

case study

case study

case study